3. 12. 2023

Zatěžovací zkouška železničního klenbového mostu v Brně

Geodetické měření sedání pilířů a 3D měření přetvoření kleneb při zatěžovací zkoušce opraveného kamenného mostu.

22. 5. 2023

Zatěžovací zkouška lávky přes Bečvu mezi obcemi Ústí a Černotín

Geodetické sledování nové lávky pro pěší a cyklisty při statické zatěžovací zkoušce bylo jakousi třešničkou na dortu v závěru více…

17. 5. 2021

Rekonstrukce železničního mostu ve Šluknovském výběžku

Geodetická podpora výsunu nosné ocelové konstrukce Rekonstuovaný most se nachází na trati Rumburk – Sebnitz v km 21,502 a vede…

18. 12. 2020

I ̸ 68 Třanovice – Nebory, most přes Ropičanku, MOK a trať ČD

Asistence při montáži nosné ocelové konstrukce mostu Součástí stavby silnice I/68 Třanovice – Nebory, která je jedním z úseků propojení…

5. 8. 2019

Geodetický monitoring vily Tugendhat

Pokračujeme další etapou sledování kontrolních bodů rozmístěných v interiéru a exteriéru vily. Vila Tugendhat je klenotem moderní architektury zapsaným na…

15. 7. 2019

Výkon specialisty geodeta TDI na modernizaci D1

Asistent specialista geodet ÚOZI v týmu Správce stavby na akci D1 modernizace – úsek 19. V rámci stavby D1 modernizace…

13. 8. 2018

3D model puklovek

Zaměření a vytvoření modelů prohnutých plechů mostovky. Železniční most v km 143,143 v železniční stanici Brno hlaní nádraží na ulici…

5. 6. 2018

Geodetická podpora montáže mostní ocelové konstrukce v Púchově

Po delší přestávce pokračuje montáž dílů nového železničního mostu. V rámci stavby „ŽSR, Modernizácia trati Púchov – Žilina pre rýchosť…

15. 1. 2018

Přesné výškové zaměření ocelové konstrukce mostu

Plošná nivelace jako základ pro přesné opracování úložných desek systému přímého uložení koleje V rámci stavby Rekonstrukce mostu v km…

3. 7. 2017

3D CAD model technologie

Vytvoření přesného 3D modelu potrubí a konstrukcí metodami CAD/CAM na základě geodetického zaměření. Kvůli návrhu nové technologie do stávajícího teplárenského…