Geodetický monitoring a konvergenční měření

Jednou z významných oblastí přesné geodézie je 3D monitoring (sledování posunů) bodů a konvergenční měření geodetickými metodami. Tato měření probíhají etapovitě s postupným vyhodnocováním posunů bodů ve zvolených směrech. Přesnost určení posunů je definována v projektu měření nebo vychází z definované hodnoty kritického posunu. Problematiku měření posunů stavebních objektů popisuje ČSN 73 0405.

Nabízíme použití technologií měření zajišťujících až submilimetrovou přesnost určení 3D polohy bodů zkušenými odborníky, kteří jsou s danou problematikou dobře obeznámeni. Kromě toho také nabízíme osazení cílových a zajišťovacích značek různého druhu a zpracování projektu měření sledování.

Zvláštním případem monitoringu je geodetická podpora při zatěžovacích zkouškách mostů. Využijte naše zkušenosti s tímto typem měření.

Potřebujete znát podrobnosti?

Kontaktujte nás