Rekonstrukce železničního mostu ve Šluknovském výběžku

Geodetická podpora výsunu nosné ocelové konstrukce

Rekonstuovaný most se nachází na trati Rumburk – Sebnitz v km 21,502 a vede železniční trať v délce 215 m a ve výšce až 34 m přes údolí Vilémovského potoka v obci Vilémov u Šluknova. Most je 7-mi polový, obě krajní pole jsou kamenné klenby, které budou sanovány, a ostatní pole jsou ocelové příhradové konstrukce, jenž budou nahrazeny novými (řetězec  5-ti prostých polí s horní ortotropní mostovkou s přímým upevněním kolejnic).

Už loni jsme na stavbě vybudovali vytyčovací síť a zaměřili pro potřeby projektanta vybraná místa stávající nosné ocelové konstrukce (NOK). Dále vykonáváme geodetickou kontrolu při výrobě a montáži NOK. Naším nejnovějším příspěvkem stavbě byla geodetická podpora při rektifikaci a usazení do mostního otvoru první svařené NOK , kdy OK byla vysunuta nad otvor na pojízdné dráze umístěné na pomocné montážní konstrukci a následně spuštěna.

Proces vyjmutí staré OK z otvoru a vložení nové je pěkně zdokumentován panem Bernáškem pomocí videa na YouTube