Určení deformací a sedání objektů

Pro kvalitní posouzení vlivu stavebního objektu nebo stavební činnosti na stav a bezpečnost nových či stávajících stavebních objektů je nutné odborné zjištění změn polohy, výšky a tvaru stavebních objektů proti poloze nebo tvaru ve výchozím stavu. Měření probíhají etapovitě s postupným vyhodnocováním posunů ve zvolených směrech. Přesnost určení posunů je definována v projektu měření nebo vychází z definované hodnoty kritického posunu. Problematiku měření posunů stavebních objektů popisuje ČSN 73 0405.

Nabízíme použití technologií měření zajišťujících až submilimetrovou přesnost určení 3D polohy bodů, případně přesnost danou metodami měření přesné a velmi přesné nivelace. Naši odborníci mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Kromě toho také nabízíme osazení cílových a zajišťovacích značek různého druhu a zpracování projektu měření změn polohy, výšky a tvaru stavebních objektů.

Potřebujete znát podrobnosti?

Kontaktujte nás