Zatěžovací zkouška lávky přes Bečvu mezi obcemi Ústí a Černotín

Geodetické sledování nové lávky pro pěší a cyklisty při statické zatěžovací zkoušce bylo jakousi třešničkou na dortu v závěru více než dva roky trvající stavby, na které jsme se od začátku podíleli.

Nová visutá lávka je součástí stavby Cyklostezka Bečva a nachází se mezi obcemi Ústí a Černotín. Třípolový most má délku 145 m a jeho nosnou konstrukci tvoří betonové prefabrikáty, které byly následně předepnuty. Systém nosných lan a závěsů podepírají dvě dvojice pylonů ve tvaru písmene V.

Při dvou zatěžovacích stavech, kdy zátěž představovalo až 7 nákladních automobilů s celkovou váhou přes 87 t, jsme výškově sledovali body mostovky a ve 3D sledovali body pylonů a opěr. Most při zatěžovací zkoušce obstál.

Tato událost byla mediálně zajímavá a naši kolegové jsou zachyceni v pořadu ČT Události v regionech nebo v Hranickém deníku.