Měření jeřábových drah

Zaměření a vyhodnocení geometrie jeřábové dráhy je jednou z typických úloh přesné geodézie. Interval podrobných prohlídek při revizích jeřábové dráhy, v rámci kterých je nutno zjišťovat geometrické parametry, nemá překročit 10 let. Nejčastěji určovanými parametry jsou rozchod, přímost kolejnice v horizontální a vertikální rovině, maximální vybočení kolejnice v horizontální a vertikální rovině a převýšení kolejnic v příčném směru. Požadovaná přesnost určení geometrických parametrů jeřábové dráhy je vysoká a vyplývá z tolerancí uvedených v normách ČSN 73 5130 a ČSN EN 1090-2.

Díky pokročilé technologii měření nejen že splníme bezezbytku požadované charakteristiky přesnosti, ale především ušetříme váš drahocenný čas, kdy zdvíhací zařízení musí být vypnuto, protože čas potřebný k měření zkrátíme na minimum. O zaměření a vyhodnocení se postarají odborníci s dlouholetými zkušenostmi s tímto typem měření, kteří jsou každoročně intenzivně proškoleni v bezpečnosti práce ve výškách.

Potřebujete znát podrobnosti?

Kontaktujte nás