3D model puklovek

Zaměření a vytvoření modelů prohnutých plechů mostovky.

Železniční most v km 143,143 v železniční stanici Brno hlaní nádraží na ulici Hybešova se rekonstruuje jako památkově chráněný objekt. Skládá se ze dvou ocelových konstrukcí, z nichž jedna je příhradový oblouk s horní mostovkou tvořenou tzv. puklovkami – prohnutými plechy.

Medodou laserového skenování jsme zdokumentovali povrch dvou puklovek a pro každou z nich jsme vytvořili vektorový 3D model pro následné projekční práce. Dále jsme zpracovali rozdílovou analýzu obou naskenovaných povrchů.