Měření ocelových konstrukcí

Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost. Tvar i poloha ocelové konstrukce musí splnit přísné výrobní tolerance, které určují nutnou kvalitu geodetického měření. Problematika měření ocelových konstrukcí vychází z ČSN 73 2603, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 a souvisejících norem.

Nabízíme použití technologií měření zajišťujících až submilimetrovou přesnost určení 3D polohy bodů a zkušené odborníky, kteří jsou s danou problematikou stále ve styku. Vyhodnocení měření jsme schopni uskutečnit okamžitě včetně teplotních korekcí, které musí být zahrnuty do výpočtu, aby bylo možno výsledek měření porovnat s projektem v dané teplotě.

Speciální úlohou je virtuální montáž dílů, při které zaměříme jednotlivé díly postupně, jak jsou vyhotoveny nebo je zaměříme v různých lokalitách a vyhodnotíme jejich geometrii tak, jako by byly umístěny v sestavě pro dílenskou přejímku.

Potřebujete znát podrobnosti?

Kontaktujte nás