Geodetická podpora montáže mostní ocelové konstrukce v Púchově

Po delší přestávce pokračuje montáž dílů nového železničního mostu.

V rámci stavby „ŽSR, Modernizácia trati Púchov – Žilina pre rýchosť do 160 km/h, I. etapa“ se buduje nový železniční most nad Nosickým kanálem s délkou přemostění 379 m. Objekt bude tvořen 6-ti poli, z nichž střední dvě budou obloukem vyztužené trámové ocelové konstrukce každá o délce téměř 125 m.

Při montáži jsme etapovitě zaměřovali a vyhodnocovali odchylky na připravených kotrolních bodech. To sloužilo pro postupnou úpravu polohy dílů až do finální polohy.