O společnosti HiGeo

HiGeo s.r.o. je společnost nabízející služby v oboru geodézie. Sídlo společnosti je Brno. Výkon činností však není omezen na brněnský region nebo Jihomoravský kraj. Působíme po celém území republiky i v zahraničí.

Naši pracovníci mají více než desetileté zkušenosti se speciálními geodetickými aplikacemi ve stavebnictví a průmyslu. Společnost je vybavena špičkovými měřícími aparaturami a technologiemi umožňujícími submilimetrové 3D měření a okamžité vyhodnocení odchylek.

Specializujeme se na velmi přesné práce v oboru inženýrská geodézie. Jsme odborníky na stavební a průmyslovou geodézii. Zajišťujeme měření ocelových konstrukcí a vyhodnocujeme jejich tvar v souvislosti s teplotou konstrukce. Pomáháme při rektifikacích konstrukcí například mostů či pylonů. Provádíme virtuální montáže dílců do sestav. Uskutečňujeme monitoring bodů a konvergenční měření geodetickými metodami. Je-li to zapotřebí, dokážeme se dostat pomocí lezeckých technik i do jinak nepřístupných míst.

HiGeo nabízí širší portfolio standardních geodetických služeb a činností. Od prací souvisejících s projektovou přípravou staveb, přes činnosti geodeta zhotovitele stavby nebo naopak technického dozoru investora, po práce spojené s dokumentací skutečného provedení staveb včetně prací v katastru nemovitostí.