Geodetický monitoring vily Tugendhat

Pokračujeme další etapou sledování kontrolních bodů rozmístěných v interiéru a exteriéru vily.

Vila Tugendhat je klenotem moderní architektury zapsaným na seznam světového dědictví UNESCO. Tato funkcionalistická stavba vybavená v době vzniku pokrokovými technologiemi, jejíž koncept propojeného interiéru a zahrady je stále napodobován, patří k stěžejním dílům architekta Ludwiga Miese van der Rohe.

Geodetický monitoring se skládá ze dvou částí – výškové měření a 3D sledování kontrolních bodů. Výškové sledování realizujeme metodou přesné nivelace, která splňuje kriteria pro nivelační pořady III. řádu. U 3D sledování deklarujeme směrodatnou odchylku určení jedné souřadnice hodnotou 1 mm.