Výkon specialisty geodeta TDI na modernizaci D1

Asistent specialista geodet ÚOZI v týmu Správce stavby na akci D1 modernizace – úsek 19.

V rámci stavby D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí západ – EXIT 146 Velké Meziříčí východ vykonáváme činnosti geodeta ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) v týmu Správce stavby, který zastupuje objednatele tj. ŘSD ČR.

Součástí stavby je modernizace mostu Vysočina, jenž je s délkou 461 m a výškou 73 m jednou z dominant dálnice D1. Obě ocelové nosné konstrukce spojitého mostního trámu (levý a pravý most) budou mimo jiné rozšířeny tak, aby šířka komunikace mezi svodidly byla 12,5 m.