Geodetické služby

Další geodetické služby

Společnost HiGeo nabízí široké portfolio standardních geodetických služeb a činností. Zajišťujeme výkon geodetických prací v celém procesu výstavby. Od prací souvisejících s projektovou přípravou staveb, přes činnosti geodeta zhotovitele stavby nebo naopak technického dozoru investora, po práce spojené s dokumentací skutečného provedení staveb včetně prací v katastru nemovitostí.

Používáme moderní technologie sběru dat včetně laserového skenování. To nám umožnuje komplexně, detailně a velmi rychle zachytit realitu. Pro naše odběratele vyhodnocujeme z laserskenových dat průjezdné profily v železničních a silničních tunelech nebo vytváříme detailní CAD/CAM modely.