Naše technické možnosti

Disponujeme zkušenostmi, prostředky a technologiemi, které obecně umožnují:

 • precizně určit prostorovou polohu bodů s přesností řádu 0,1 mm pro délkový interval 0 – 50 m
 • určit výškové rozdíly mezi body s přesností řádu 0,01 mm pro délkový interval 0 – 50 m
 • určit prostorovou polohu bodů s přesností řádu 1 mm nebo výškové rozdíly mezi body s přesností řádu 0,1 mm pro větší délky

Specializujeme se na tyto aplikace:

 • přesné určení geometrických parametrů technických výrobků a porovnání s projektovým tvarem a velikostí
 • určení geometrických parametrů ocelových konstrukcí ve vztahu k teplotě s přesností řádu 1mm při délkách řádu stovek metrů a vyhodnocení odchylek od projektu
 • virtuální montáž zaměřených dílů a vyhodnocení odchylek
 • určení změn polohy objektu při montáži s okamžitým výstupem odchylek od projektu s přesností řádu 1mm například při výsunu mostu, při rektifikaci pylonů mostu apod.
 • určení geometrických parametrů pro rektifikace výrobních technologií například v papírnách, tiskárnách, válcovnách, cementárnách atd.
 • určení deformací (přetvoření) a sedání objektů s přesností řádu 0,01 – 1mm podle charakteru objektu a metody měření
 • monitoring (sledování) bodů a konvergenční měření geodetickými metodami
 • určení geometrických parametrů jeřábových drah
 • vybudování a proměření různorodých vytyčovacích sítí (velkoplošné, liniové, lokální) s požadavkem na vysokou přesnost
 • geodetické práce na železnicích, dálnicích, ve výškách, v podzemí při činnostech prováděných hornickým způsobem