Certifikáty, oprávnění a školení

Disponujeme řadou oprávnění a školení, která jsou podstatná pro odborný výkon profese:

  • Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr
  • Hlavní důlní měřič
  • Osvědčení o odborné způsobilost G-01 a G-02 (SŽDC, a.s.)
  • Všichni zaměstnanci mají platný vstup do provozované ŽDC (SŽDC, a.s.)
  • Všichni zaměstnanci mají platné školení o bezpečnosti práce ve výškách
  • Společnost HiGeo má profesní pojištění odpovědnosti za škodu