Zaměření a vyhodnocení ocelové konstrukce lávky

V mostárně společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vzniká neotřelá podoba lávky pro pěší. A my jsme byli při tom.

Město Třinec se rozhodlo realizovat pěší komunikaci včetně lávky v místě křížení nově budovaného obchvatu silnice I/11 v Třinci. Samotná nosná ocelová konstrukce je velmi nápadité podoby.

V hale mostárny byla ocelová konstrukce lávky vyskládána v obecné poloze. Vyhodnocení geometrie tedy spočívalo ve 3D transformaci skutečných bodů konstrukce na projekt a zobrazení odchylek v podélném, příčném a výškovém směru. Pro dosažení nezkresleného výsledku je navíc nutno zohlednit aktuální teplotu konstrukce a určené body přepočítat na teplotu, se kterou pracuje projekt.