Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

Období: srpen 2019 – květen 2023

Objednatel: Společnost „Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav“ a další

Funkce hlavního geodeta. Vybudování vytyčovací sítě. Vytyčování a zaměřování jednotlivých stavebních objektů. Zaměření a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro jednotlivé správce. Vyhotovení geometrických plánů.