Modernizace trati Hr. Král. – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice n/L – Stéblová, SO 31-34-01 železniční most v ev. km 2,184 přes Labe

Období: září 2022 – říjen 2023

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zaměřování a vyhodnocování tvaru nosné ocelové konstrukce (NOK) mostu při výrobě jednotlivých dílů v mostárně. Zaměřování a vyhodnocování tvaru NOK při montáži dílů na stavbě do jednotlivých celků – NOK je tvořena 3 prostými poli, přičemž u středního pole je trámová konstrukce vyztužena oblouky.