D1 01191.C Brno centrum – Brno jih – realizace Základní vytyčovací sítě

Období: duben 2022 – prosinec 2022

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Prováděcí projekt Základní vytyčovací sítě. Zhotovení hloubkových stabilizací bodů a jejich ochrany. Výsledný elaborát s určením polohy a výšky bodů ZVS.