D1 Modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ, výkon TDI

18.12.2020 – Výkon funkce asistent specialista ÚOZI – geodet investora

Období: květen 2019 – prosinec 2020

Objednatel: HBH Projekt spol. s r.o.

Výkon stavebního dozoru spočívající v technické asistenci investora a geodetické kontrole výsledků stavbních činností. Nejvíce kontrolního měření probíhalo na mostě Vysočina.