D1 Modernizace - úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ - EXIT 146 Velké Meziříčí-východ, výkon TDI

18.12.2020 - Výkon funkce asistent specialista ÚOZI - geodet investora

Období: květen 2019 - prosinec 2020

Objednatel: HBH Projekt spol. s r.o.

Výkon stavebního dozoru spočívající v technické asistenci investora a geodetické kontrole výsledků stavbních činností. Nejvíce kontrolního měření probíhalo na mostě Vysočina.

Fotogalerie