Odstranění havarijního stavu mostu ev. č. 43-020b na I ̸ 43 v obci Černá Hora

30.08.2019 – Komplexní geodetické práce na stavbě silničního mostu s betonovou nosnou konstrukcí

Období: březen 2018 – srpen 2019

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vybudování vytyčovací sítě. Vytyčování a zaměřování jednotlivých částí spodní stavby (základy, dříky opěr a podpěr, atd.). Vytyčování a zaměřování betonové nosné konstrukce, příslušenství mostu a vozovkového souvrství. Zaměření a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.