Tramvajový most na Borská Pole v Plzni

14.12.2018 – Geodetické práce při výrobě a montáži nosné ocelové konstrukce mostu délky 39 m

Období: duben 2018 – červen 2019

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zaměřování a vyhodnocování tvaru nosné ocelové konstrukce (NOK) mostu při výrobě dílců v mostárně. Zaměřování a vyhodnocování tvaru NOK při montáži dílů na stavbě do jednoho celku. Geodetická podpora výsunu.