Rekonstrukce mostu ev. č. 380-020 v Hodoníně na ulici Brněné přes silnici I ̸ 55

17.12.2018 – Komplexní geodetické práce při přestavbě stávajícího mostu s betonovou nosnou konstrukcí

Období: červenec 2018 – srpen 2019

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vybudování vytyčovací sítě. Vytyčování a zaměřování jednotlivých částí spodní stavby (základy, dříky opěr a úložné prahy). Vytyčování a zaměřování betonové nosné konstrukce, příslušenství mostu a vozovkového souvrství. Zaměření a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.