Rekonstrukce dálničního mostu v Ostrovačicích

01.03.2017 – Komplexní geodetické práce při rekonstrukci dálničního mostu na D1 s nosnou betonovou konstrukcí

Období: březen 2017 – září 2018

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vybudování lokální vytyčovací sítě. Vytyčování a zaměřování jednotlivých částí spodní stavby (dříky opěr, podložiskové bloky, atd.). Monitoring spodní stavby. Měření pro zhotovení a dokumentaci vyrovnávací betonové desky, říms, dilatačních závěrů a konstrukčních vrstev vozovky. Zaměření a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice ŘSD B2/C1.