Průmyslová geodézie u výrobce kabelové infrastruktury

07.09.2017 – Geodetické podpora při přemístění výrobní linky v areálu společnosti NKT ve Velkém Meziříčí

Období: září – říjen 2017

Objednatel: UNISERVIS HAŠEK s.r.o.

Přesné zaměření geometrie výrobní linky kabelů délky 140 m s převýšením 5 m, která procházela příčkami a stropy. Střed demontované hlavy výrobní linky byl určen jako průsečík zaměřených os navazujících extruderů. Následné vytyčení průběhu linky v  projektované nové poloze.