Mosty přes železniční tratě na silnici III/4203 u obce Šakvice

02.01.2017 – Komplexní geodetické práce na stavbě silničních mostů s nosnou ocelovou konstrukcí

Období: prosinec 2016 – leden 2018

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vybudování vytyčovací sítě. Vytyčování a zaměřování jednotlivých částí spodní stavby (piloty, základy, dříky opěr, atd.). Měření při výrobě a montáži nosné ocelové konstrukce (NOK) mostu – vyhodnocení geometrie jednotlivých dílů NOK na mostárně, vyhodnocení geometrie celé NOK sestavené z dílů před a po svaření, vyhodnocování absolutní polohy mostu při výsunu a závěřečné rektifikaci. Zaměření a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Vyhotovení geometrického plánu.