Most na ulici Mírová v Havlíčkově Brodě

16.10.2017 – Komplexní geodetické práce při rekonstrukci silničního mostu s nosnou betonovou konstrukcí

Období: červenec 2017 – červen 2018

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vybudování vytyčovací sítě. Vytyčování a zaměřování jednotlivých částí spodní stavby (dříky opěr, podložiskové bloky, atd.). Měření pro zhotovení a dokumentaci vyrovnávací betonové desky, říms, dilatačních závěrů a konstrukčních vrstev vozovky. Zaměření a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Vyhotovení geometrického plánu.