Monitoring stavební jámy Janáčkova kulturního centra v Brně

09.02.2016 – Sledování prostorových deformací zajištění stavební jámy

Období: únor 2016 – říjen 2017

Objednatel: INSET s.r.o.

Monitoring zajištění postupně otevírané stavební jámy a okolních objektů dle projektu monitoringu přizpůsobený jednotlivým fázím výstavby – se zahlubováním stavební jámy se sledovací body postupně doplňovaly, s následnou výstavbou konstrukcí se sledovací body postupně odstavovaly.