Geodetický monitoring železničního mostu Oskar

15.07.2016 – Sledování opěr, nosné ocelové konstrukce a kolejnic

Období: červenec 2016 – červenec 2019

Objednatel: EXprojekt s.r.o.

V rámci dlouhodobého monitoringu jsou sledovány a vyhodnocovány změny 3D poloh bodů na opěrách, nosné ocelové konstrukci (NOK) a kolejnicích vůči zajišťovacím bodům. Zespodu NOK jsou sledovány a vyhodnocovány změny 3D poloh bodů na NOK, tyči a páce SŘDM (technologie omezující dilataci NOK) vůči bodům na opěrách s přesností řádu 0,1 mm.