Přestavba mostů a úprava vozovky ulice Rooseveltova na silnici II/412 ve Znojmě

23.03.2015 – Komplexní geodetické práce na rekonstrukci silničních mostů

Období: březen 2015 – prosinec 2015

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vybudování vytyčovací sítě. Vytyčování a zaměřování jednotlivých částí spodní stavby, železobetonové nosné konstrukce a vozovkového souvrství. Zaměření a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Vyhotovení geometrického plánu.