Oscöd, Maďarsko – vrtná věž Bentec Eurorig 250t

23.09.2015 – Zaměření a vyhodnocení geometrie vodících kolejnic vrtné věže

Období: září 2015

Objednatel: MND Drilling & Services a.s.

Z místa pracovní plošiny cca 20 m nad zemí jsme zaměřili svislé vodící kolejnice vrtné věže. Vyhodnocovanými geometrickými parametry kolejnic byly: rozchod, svislost, rovnoběžnost a jejich vztah k ose vrtu. Kvůli zajištění vysoké přesnosti a spolehlivosti jsme museli použít kontaktní způsob zaměření, přičemž přístup jsme realizovali lanovou technikou práce ve výškách (slaňováním).