Objekt skladů a dílen Městského divadla v Brně

12.10.2015 – Zaměření a vyhodnocení montovaného železobetonového skeletu

Období: říjen 2015

Objednatel: ZIMERSTAV s.r.o.

Zaměření a vyhodnocení polohy a svislosti sloupů v 1. NP a 2.NP, zaměření a vyhodnocení výšek průvlaků v 1.NP a 2.NP, zaměření a vyhodnocení atiky.