Železniční most v km 80,930 trati Hohenau – Přerov

19.11.2014 – Komplexní geodetické práce na stavbě železničního mostu s nosnou ocelovou konstrukcí unikátního řešení

Období: listopad 2014 – květen 2017

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vybudování vytyčovací sítě a na konci stavby vybudování nových pevných bodů železničního bodového pole. Vytyčování a zaměřování jednotlivých částí spodní stavby (piloty, základy, dříky opěr, atd.). Měření při výrobě a montáži nosné ocelové konstrukce (NOK) mostu – vyhodnocení geometrie jednotlivých dílů NOK na mostárně, vyhodnocení geometrie celé NOK sestavené z dílů před a po svaření. Měření při montáži pevných táhel síťovaných oblouků, monitoring provizorního podepření a geodetická podpora při výsunu NOK a její rektifikace do správné absolutní polohy. Zaměření a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby mostu. Zpracování souborné dokumentace celé stavby (železniční trať km 78,0 – 82,0).