Sledování sedání bytového domu v Modřicích

15.04.2014 – Měření pro posouzení statiky

Období: duben 2014 – dosud

Objednatel: Společenství vlastníků bytů

Do zdí bytového domu v místech určených statikem byly osazeny čepové nivelační značky. Etapovým měřením těchto značek metodou přesné nivelace vzhledem k zajišťovacím bodům je postupně vyhodnocováno sedání budovy.