Most u obce Holštejn na silnici III/3783

14.01.2014 – Komplexní geodetické práce na stavbě silničního mostu s nosnou ocelovou konstrukcí

Období: leden 2014 – prosinec 2014

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vybudování vytyčovací sítě. Vytyčování a zaměřování jednotlivých částí spodní stavby (mikropiloty, základy, dříky opěr, atd.). Měření při výrobě a montáži nosné ocelové konstrukce (NOK) mostu – vyhodnocení geometrie jednotlivých dílů NOK na mostárně, vyhodnocení geometrie celé NOK sestavené z dílů před a po svaření na stavbě s následnou rektifikací a vyhodnocením absolutní polohy mostu. Zaměření a zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Vyhotovení geometrického plánu.