Rekonstrukce pavilonu D na VIDA! Science centrum

14.09.2013 – Monitoring střešní konstrukce

Období: září 2013 – leden 2014

Objednatel: Zlínstav a.s.

Sledování příhradové střešní konstrukce v průběhu výměny střešní krytiny na pavilonu D Brněnského výstaviště. Ve 4 etapách monitoringu byly vyhodnoceny prostorové posuny na 53 bodech stabilizovaných na konstrukci střechy. Přesnost určení polohy sledovaného bodu byla charakterizována směrodatnou souřadnicovou odchylkou 0,5 mm a přesnost určení výšky směrodatnou odchylkou ve výšce 0,2 mm.