Ocelová konstrukce vysoké pece vyráběná ve Vítkovicích

13.11.2013 – Geodetické práce na výrobě vysoké pece

Období: listopad 2013 – leden 2014

Objednatel: Danieli Corus (Nizozemí)

Kontrolní zaměření a vyhodnocení geometrie ocelové konstrukce vysoké pece pro zahraničního zákazníka.
V rámci kontroly výroby byly zaměřeny jednotlivé segmenty ocelové konstrukce vysoké pece. Geometrické parametry vyhodnocené ze zaměření byly porovnány s projektovou dokumentací a určeny odchylky.