Areál MND Lužice, nová hala

11.10.2013 – Stavba haly a jeřábové dráhy

Období: říjen 2013 – listopad 2013

Objednatel: RUUKKI CZ s.r.o.

Zaměření sloupů ocelové konstrukce haly
Sloupy ocelové konstrukce haly byly zaměřeny v několika výškových úrovních. Z výsledků měření byla vyhodnocena poloha sloupů vůči projektu a svislost sloupů.

Zaměření a vyhodnocení geometrických parametrů jeřábové dráhy
V nově vybudované hale byla situována jeřábová dráha. Po jejím zaměření byly přímo na místě vyhodnoceny směrové a výškové odchylky, na jejichž základě došlo k rektifikaci kolejnic. Ještě týž den byla jeřábová dráha znovu (kontrolně) zaměřena, aby bylo možno zpracovat doklad o vyhovujících směrových a výškových paremetrech jeřábové dráhy, které splňují tolerance ČSN 735130.