Přesné výškové zaměření ocelové konstrukce mostu

Plošná nivelace jako základ pro přesné opracování úložných desek systému přímého uložení koleje

V rámci stavby Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. – Rumburk vyrábí společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ve své mostárně novou ocelovou konstrukci mostu. Dle projektu je na mostě použit systém přímého uložení koleje, pro který jsou požadovány velmi malé výrobní tolerance. Pro horní plochu úložných desek je to výškově ± 1 mm!

 Zaměření výšek na horních plochách úložných desek jsme realizovali plošnou nivelací pomůckami pro přesnou nivelaci s příslušnými polními testy.