Monitoring lávky v Uherském Brodě

Další etapou geodetického monitoringu této dominanty města jsme se po letech vrátili na stavbu, kde jsme působili.

Lávka pro pěší v Uherském Brodě spojuje historický střed města s obchodní a obytnou zónou za železniční tratí a současně umožnuje bezbariérový přístup ke stanovištím veřejné dopravy. Celková délka lávky je 314 m, přičemž téměř polovina je zavěšena na pylonu dosahujícího výšky 28 m. Lávka byla uvedena do provozu v roce 2010. Rádi vzpomínáme na stavbu lávky, kde jsme působili jako geodeti zhotovitele a odkud jsme si odnesli řadu cenných zkušeností.

Potěšila nás možnost navázat po tolika letech další etapou na monitoring, který probíhal po dobu výstavby. Monitoring je rozdělen do třech logických částí. Jsou to monitoring ocelové konstrukce pylonu, monitoring zavěšené části lávky a monitoring spodní stavby tj. opěr a patek podpěr a pylonu. Výsledné posuny a přetvoření jsme dle projektu monitoringu a v závislosti na použité technice a metodách měření určovali se směrodatnými souřadnicovými odchylkami 0,3 – 1 mm.

Kvůli stálé teplotě a vyloučení provozu jsme sledovací body pylonu a zavěšené části lávky měřili na začátku dne. Děkujeme Městské policii za pomoc s uzavřením lávky a omlouváme se případným uživatelům lávky za dočasné omezení.