Měření sedání Elektrárny Prunéřov 1

Po čtyřech letech jsme se vrátili na místo činu. Opět jsme realizovali etapu měření sedání stavebních objektů v areálu elektrárny.

Elektrárny Prunéřov se nacházejí v blízkosti města Kadaně na úpatí Krušných hor. Jsou největším uhleným elektrárenským komplexem v České republice, přičemž jsou technologicky rozděleny na dva celky. Elektrárna Prunéřov 1 byla uvedena do provozu v roce 1968 a v tomto roce byla též uskutečněna první etapa měření sedání vybraných stavebních objektů.

Naši pracovníci zajišťovali již předchozí etapu měření sedání, takže jsme byli vybaveni znalostí místího prostředí, což je výhodou. I tak ale bylo měření velmi přesné nivleace na některých provozovaných technologiích na hranici proveditelnosti. Výsledné výšky sledovacích bodů jsme vypočítali podmínkovým vyrovnáním rozsáhlé nivelační sítě metodou nejmenších čtverců (MNČ). Požadovanou přesnost měření, která byla stanovena hodnotou mezní odchylky určení délky výsledného posunu o velikosti 0,5 mm, jsme splnili s dostatečnou rezervou.