Měření při montáži mostní ocelové konstrukce v Čadci

Test odolnosti neboli geodetická podpora montáže nosné ocelové konstrukce mostu v extrémních podmínkách „arktické“ zimy.

V loňském roce začala stavba nového silničního mostu ve slovenském městě Čadca, který nahradí původní most kvůli jeho havarijnímu stavu. Horelický most na silnici I/11 je klíčová část městského obchvatu.

Už v předchozích etapách montáže jsme se museli vyrovnat se sněhem a mrazivými teplotami. Ovšem v aktuální etapě jsme navíc prokázali odolnost i proti arktickým teplotám, kdy jsme do výpočtu změny délky oceli z důvodu teplotní roztažnosti zaváděli teplotu konstrukce -19°C. Samozřejmě nemůže být řeč o patřičném komfortu při měření, ale hřeje nás vědomí, že geodet není nejslabším článkem v řetězu montážních prací.