Laserové skenování ostění primárního kolektoru

Pro velmi podrobné zaměření a celoplošnou 3D dokumentaci s výhodou využíváme technologii laserového skenování.

Brněnské primární kolektory jsou budovány klasickou ražbou v hloubce cca 30 m pod povrchem ve tvaru kruhového profilu o průměru 5 m s rovným dnem. Jsou v nich umístěny tranzitní rozvody a sítě technického vybavení.

Pro podrobné zaměření ostění kolektoru jsme se rozhodli použít technologii laserového skenování, jejíž podstatou je celoplošné zachycení reality. To nám umožní vyhodnotit průběh ostění v kterémkoliv místě a směru. Zaměření laserskeningem jsme navázali na geodetický rámec primárního kolektoru tak, aby výstup byl využitelný spolu s dřívějšími podklady.