I ̸ 68 Třanovice – Nebory, most přes Ropičanku, MOK a trať ČD

Asistence při montáži nosné ocelové konstrukce mostu

Součástí stavby silnice I/68 Třanovice – Nebory, která je jedním z úseků propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou, je mostní objekt SO 210, jenž bude překlenovat hluboké údolí říčky Ropičanky a železniční trať Český Těšín – Frýdek-Místek. Most se skládá ze dvou samostatných mostů (levý a pravý), jejichž nosné konstrukce délky cca 380 m jsou tvořeny čtyřmi spojitými ocelovými nosníky se spřaženou železobetonovou deskou.

 Naši specialisté se již od října 2020 věnují zaměřování a vyhodnocování geometrie dílů ocelové konstrukce mostu v mostárně a asistují při montáži a ukládání dílů do správné polohy.