3D CAD model technologie

Vytvoření přesného 3D modelu potrubí a konstrukcí metodami CAD/CAM na základě geodetického zaměření.

Kvůli návrhu nové technologie do stávajícího teplárenského provozu jsme vyhotovili pro našeho objednatele přesný 3D model potrubí a nosných kontrukcí. Pro lepší orientaci a práci s modelem jsme zachovali skutečné barvy.

Největší obtíž představovalo propletené potrubí v několika úrovních nad sebou, které téměř zakrývalo výhled na nosníky stropu, jenž byli důležitými předměty zaměření.